Wat wij doen

Psychologische hulp,
reguliere of specialistische begeleiding
en herstelbemiddeling

Praktijk Zichtbaar in Zicht ( lid van coöperatie TVN-Zorgt),  Praktijk Antras, Praktijk Bruis zijn nauw samenwerkende kleinschalige praktijken, waardoor de lijnen kort zijn.

Wij bieden zowel psychologische hulp als reguliere of specialistische begeleiding.
De psycholoog en ondersteunende begeleider komen dan bij jou thuis. De hulp en begeleiding zijn bedoeld voor iedereen die op praktisch en of/ psychisch vlak een steuntje in de rug zou willen.

Daarnaast  begeleiden wij het contact tussen partijen na een  ingrijpende gebeurtenis. Dit kan een delict, een ( verkeers-) ongeval of een andere ingrijpende gebeurtenis zijn.
We noemen dit herstelbemiddeling. Dit contact geeft mensen de kans zelf een rol te vervullen in het herstel en helpt bij de verwerking van de gebeurtenis.

Praktijk Zichtbaar in Zicht werkt volgens de Presentietheorie. Geen onnodige protocollen en oeverloze regeltjes  maar gewoon aandacht voor wie jij bent, afgestemd op wat jij nodig hebt. We werken o.a. met PTP (Persoonlijke Toekomst Planning). Jij geeft aan wat je wensen en behoeften zijn.  Wij maken samen met jou en behulp van naasten een plan om deze wensen en verandering te realiseren.

Er wordt gebruik gemaakt van Samenredzaamheid en  Zelfredzaamheidmatrix. Dit zijn methodes om jezelf en met behulp van anderen ‘in je kracht’ te zetten.

We werken met een klein team van betrokken, deskundige en ervaren zorgverleners met ieder zijn of haar specialisatie binnen de zojuist genoemde terreinen.  We beschikken over een ruim netwerk, hebben onze kennis en ervaring gebundeld in een samenwerkingsverband waardoor de maatschappelijke veiligheid gewaarborgd blijft.
Integriteit, respect en goede afstemming op jouw specifieke vraag, is voor ons een basisvoorwaarde.
Wij werken altijd in duo’s en zijn ook s’avonds en in het weekend inzetbaar.

Denk daarbij aan o.a. de onderstaande onderwerpen:

20140609

Regievoering en casemanagment,
Bemoeizorg,
Advies en en coaching,
Psychiatrische/psychische hulpvraag,
Verslaving,
Verstevigen gezinsstructuur,
Opvoedingsvragen,
Begeleiding ouders en jongeren,
Zelfstandigheid en zelfredzaamheid,
Begeleiding ouderen,
Praktische en psychische hulpvraag als je in therapie zit.

Psychische hulp bij:

Angst, paniek,
Stress, burn-out,
Depressie,
Verdriet, ongelukkig voelen,
Mishandeling/ geweld.

Herstelbemiddeling:

Buurtherstel,
Slachtoffer en dader,
Tussen  families en familieleden,
Huiselijk geweld.

Vragen? klik hier om een afspraak te maken.