Renate de Haan

Mijn naam is Renate de Haan en ik bied begeleiding verpleging en reguliere en specialistische begeleiding (veel ervaring in gezinsbegeleiding en begeleiding bij psychiatrische problematiek) vanuit de WMO en Jeugdwet. Ik ben verpleegkundige. Mijn opleidingen zijn HBO-V, docentenopleiding verpleegkunde en de kaderopleiding. Ik heb dertig jaar ervaring in wijkverpleging en ben buiten persoonlijk begeleider nog werkzaam bij de GGD Jeugdzorg, waarbij het werken met asielzoekers en hun kinderen een van mijn specialismes is.

Het uitgangspunt van mijn werk is ondersteuning en begeleiding geven aan de mensen in hun thuissituatie waarbij de hulpvraag van die persoon in die situatie centraal staat. Ik heb ervoor gekozen om bij de mensen thuis te werken en niet in een instelling. Mijn doel is namelijk dat degenen die ik begeleid zo lang, zo zelfstandig en zo prettig mogelijk in hun eigen woonomgeving kunnen blijven wonen. Daarbij betrek ik waar mogelijk de sociale omgeving, vrijwilligers en eventuele mantelzorger. Dit werk doe ik al jaren met heel veel liefde, plezier en deskundigheid.