Mirjam Rudolphus

Mijn naam is Mirjam Rudolphus. Ik heb een achtergrond als verpleegkundige in het ziekenhuis en in de wijk.

Daarnaast heb ik ervaring in het welzijnswerk, met name bij Vluchtelingenwerk. Hierbinnen ben ik werkzaam geweest op de terreinen maatschappelijke begeleiding, integratie en coaching.

Mijn manier van werken kenmerkt zich door het leveren van maatwerk en een creatieve invalshoek in de begeleiding. Ook zoek ik graag in voortdurende samenwerking met de cliënt naar de best passende vorm van zorg en begeleiding.

Ik bied reguliere begeleiding en persoonlijke verzorging vanuit de WMO en Jeugdwet. Daarbij richt ik mij vooral op het bieden van ondersteuning, begeleiding, coaching en zorg.