Bemiddelingen


Onze begeleiding is professioneel en met humor en relativerings-vermogen

Humor voorkomt een hoop stress en frustraties. Het geeft je een andere kijk op je situatie en helpt je zo op een andere manier tot een oplossing te komen, die je eerder niet voor mogelijk hield.

Buurt herstelbemiddeling

Wanneer ex-gedetineerden of TBS-gestelde mensen weer in een wijk komen wonen, is dat spannend voor zowel hen als voor de buurt. We bemiddelen tussen buurtbewoners die in conflict zijn met elkaar in een wijk. We geven voorlichting, bieden handvatten over hoe om te gaan met angst en gevoelens van onmacht. We organiseren een conferentie, stemmen partijen op elkaar af en maken met betrokkenen een plan van herstel.

Slachtoffer- dader herstelbemiddeling

We werken samen met de organisatie Perspectief Herstelbemiddeling en we faciliteren slachtoffer- dadergesprekken in opdracht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Je mag als slachtoffer vragen stellen aan de dader en andersom. Uitwisseling via een pendelbemiddeling of briefwisseling is ook mogelijk.

Mediation in het strafrecht

In opdracht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie verzorgen van herstelbemiddelingen bij ZSM en bij strafrechtzaken.

Ongeval of verkeersongeval

Na een (verkeers-) ongeval blijf je als familie vaak met vragen zitten. In zo’n geval bemiddelen we tussen de familie, de veroorzaker en/of getuigen van het (verkeer)-ongeval door een conferentie te organiseren. Getuigen zijn vaak ook hulpverleners of politieagenten.

 

Vragen? klik hier om een afspraak te maken.