Marieke van Nes

Veel mensen proberen rechtop te blijven staan in de chaos van de hedendaagse maatschappij. Soms lukt dit niet zelfstandig. Gespecialiseerde begeleiding, aangepast aan datgene wat iemand nodig heeft, kan uitkomst bieden. In mijn werk als psychosociaal begeleider, maar ook in mijn praktijk voor energetische therapie streef ik ernaar om samen het beste bij iemand naar boven te halen. Het gaat immers om kwaliteit van leven!

Mijn ervaring ligt bij het werken met (jong-)volwassenen met psychiatrische problematiek, vaak is er sprake van een dubbeldiagnose. Na een behoorlijke tijd in instellingen gewerkt te hebben (TBS-verslavingszorg-beschermde woonvormen) richt ik me de laatste jaren op mensen die thuis wonen. Psychosociale begeleiding kan breed ingezet worden en werkt in op zaken waar de cliënt, of zijn omgeving, tegenaan loopt. Dit kan praktisch zijn, maar ook op psychisch/emotioneel vlak of in het contact met anderen. Zelfstandigheid vasthouden en bevorderen staan hierbij centraal.

Aansluiten bij de belevingswereld van de cliënt, maar ook de realiteit scherp blijven zien, zijn kenmerkend voor mijn stijl van werken. We gaan op creatieve wijze samen op zoek naar mogelijkheden!