Zichtbaar in Zicht

Mediation – Coaching – Begeleiding

 ‘Praktische en Psychische Aandacht’

amazing-animal-beautiful-beautifull

Praktijk Zichtbaar in Zicht,
staat voor zien en gezien worden..

Wij bieden praktische en psychische ondersteuning.

Voor mensen die zowel op praktisch en/of psychisch vlak een steuntje in de rug willen.
psychosociale hulp, (specialistische) begeleiding,
Attitudinal healing

Daarnaast bieden wij herstelbemiddeling.
Wij begeleiden mensen die betrokken zijn geweest bij een ingrijpende gebeurtenis.

Lily Gruitrooij/ Praktijk Zichtbaar in Zicht
Lid van coöperatie TVN-Zorgt
www.tvnzorgt.nl

tel: 0621111517
l.gruitrooij@tvnzorgt.nl

MediationCoachingBegeleiding

TVN zorgt


Terug