Wat wij doen

Psychologische hulp,
individuele en/ of specialistische begeleiding
en herstelbemiddeling

 

Praktijk Zichtbaar in Zicht,  Praktijk Antras en De Goede Toekomst  zijn nauw samenwerkende kleinschalige praktijken, waardoor de lijnen kort zijn.

Wij bieden zowel psychologische hulp als individuele en of/specialistische begeleiding.
De psycholoog en ondersteunende begeleider komen  dan bij jou thuis en is voor iedereen die op praktisch en of/ psychisch vlak een steuntje in de rug zou willen.

Praktijk Zichtbaar in Zicht werkt volgens de Presentietheorie. Geen onnodige protocollen en oeverloze regeltjes, maar gewoon aandacht voor, wie jij bent en afgestemd op wat jij nodig hebt. We werken o.a. met PTP ( Persoonlijke toekomst planning) . Jij geeft aan wat je wensen en behoeften zijn. Wij maken samen met jou en behulp van naasten, een plan om deze wensen en verandering te realiseren.

We werken met een klein team van betrokken, deskundige en ervaren zorgverleners met ieder zijn of haar specialisatie binnen de zojuist genoemde terreinen. We beschikken over een ruim netwerk, hebben onze kennis en ervaring gebundeld in een samenwerkingsverband waardoor de maatschappelijke veiligheid gewaarborgd blijft.
Integriteit, respect en goede afstemming op jouw specifieke vraag, is voor ons een basisvoorwaarde.
Denk daarbij aan o.a. de onderstaande onderwerpen:

20140609

Praktische en Psychische hulp:

Regievoering en casemanagment,
Bemoeizorg,
Advies en en coaching,
Psychische en/ of psychiatrische hulpvraag,
Verslaving,
Verstevigen gezinsstructuur,
Opvoedingsvragen,
Begeleiding ouders en jongeren,
Zelfstandigheid en zelfredzaamheid,
Begeleiding ouderen,
Praktische en psychische hulpvraag als je in therapie zit,

Psychische hulp bij:

Angst, paniek,
Stress, burn-out,
Depressie,
Verdriet, ongelukkig voelen,
Mishandeling/ geweld.

Herstelbemiddeling:

Buurtherstel,
Slachtoffer en dader,
Tussen  families en familieleden,
Huiselijk geweld.