Ouderen

Dementie ‘De-Mens-Zien’

Zitten jullie met de handen in het haar, doordat jullie niet weten, hoe het verder moet met jullie pap of mam? Wonen jullie pap en mam (nog) zelfstandig thuis, maar krijg je de zorg niet goed op elkaar afgestemd?

Zichtbaar in Zicht helpt met de zorg te coördineren.

Zichtbaar in Zicht  ondersteunt  de ouder wordende mens die om allerlei redenen psychische en/of psycho-sociale beperkingen ervaren en moeite hebben met zelfstandig thuis (te blijven) wonen. We verzorgen begeleiding aan huis en zijn er tevens om u als mantelzorger te ontlasten. We werken met vaste en ervaren begeleiders, die het hart op de juiste plek hebben. Respect, humor, persoonlijk contact en jullie pap en mam in hun waarde laten, is voor ons een basisvoorwaarde.  Daarom nemen wij de zorg niet klakkeloos van u over, maar denken mee over, hoe u zelf de regie hebt en houdt.  Ons team is 24 uur per dag inzetbaar op flexibele tijden. Wij kennen geen 9.00 tot 17.00 mentaliteit, maar spelen in op de behoefte en vraag van u als cliënt en mantelzorgers. We hebben regelmatig overleg en nemen de tijd om af te stemmen, zodat de zorg die wij leveren aansluit bij de leefwijze en persoonlijkheid van jullie pap en mam. U bedenkt samen met ‘eigen mensen’ eigen oplossingen. Met onze hulp inventariseert u, welke mensen uit uw familie,  vriendengroep of uit de buurt u hierbij willen en kunnen helpen en of ondersteunen.

Daarnaast bekijken wij op welke gebieden de begeleider jullie pap en mam het beste ondersteunt en/of de zorg gedeeltelijk overneemt.

Jullie pap en mam, de begeleider en de mensen uit uw netwerk die belangrijk voor u zijn, stemmen we op elkaar af, zodat u niet alles zelf hoeft te regelen. Daarvoor organiseren we een bijeenkomst en maken gezamenlijk een plan; bijvoorbeeld een vroeg-signaleringsplan bij alzheimer.

We organiseren uitjes, gaan op gezette tijden samen met u en uw familie ergens een kopje koffie drinken om een praatje te maken. Zo leren we jullie pap en mam goed kennen en andersom ook.

Gaat u bijvoorbeeld in een woon-zorgcentrum wonen. Dan gaan wij samen met u bekijken, wat een geschikte woonomgeving voor u is, die aansluit op uw wensen en behoeften. we gaan met u mee om eerst eens een kijkje te nemen, zodat u weet welk huis het beste bij u past.

Wij bieden onder andere ‘overbruggingszorg’ voor mensen die op de wachtlijst staan van woon-zorgcentrum de Waalboog in Nijmegen. Overbruggingszorg wil zeggen: de zorg die nodig is om de overgang van thuis naar uw nieuwe thuis af te stemmen en zo soepel mogelijk te laten verlopen.